Ms. Kim Trang

Từ ngày có thiết bị chống hú XTR, âm thanh không còn hú như trước nữa, Trang cảm thấy rất thoải mái khi hát và hát càng nhiều hơn nữa
24-08-2017
13:57

Từ ngày có thiết bị chống hú XTR, âm thanh không còn hú như trước nữa, Trang cảm thấy rất thoải mái khi hát và hát càng nhiều hơn nữaTừ ngày có thiết bị chống hú XTR, âm thanh không còn hú như trước nữa, Trang cảm thấy rất thoải mái khi hát và hát càng nhiều hơn nữa

Bình luận

Facebook Chat
Mở Khung
Gọi ngay