Hướng dẫn sử dụng Feedback XTR 2.0

Nguyên lý hoạt động Cách đấu nối Feedback XTR 2.0 Một số đầu dây thường dùng Một số vấn đề gặp phải và hướng giải quyết, kinh nghiệm sử dụng    
25-10-2017
21:37

Hướng dẫn sử dụng Feedback XTR 2.0

1 Cách gắn dây, cách kết nối chống hú với Amply

Thứ tự kết nối thiết bị trong dàn âm thanh như sau: Micro gắn dây vào thiết bị chống hú, từ chống hú gắn dây vào amply

Micro -> Feedback XTR -> Amply

THIẾT BỊ CHỐNG HÚ XTR 2.0

Xem video cách gắn dây thiết bị chống hú  cho Amply dưới dây để rõ hơn

2 Cách gắn dây, cách kết nối chống hú với Mixer

Thứ tự kết nối thiết bị trong dàn âm thanh như sau: Micro gắn dây vào thiết bị chống hú, từ chống hú gắn dây vào Mixer.

Micro -> Feedback XTR -> Mixer

THIẾT BỊ CHỐNG HÚ XTR 2.0

Xem Video cách gắn dây thiết bị chống hú micro cho Mixer bên trên.

Download file hướng dẫn sử dụng bên dưới.

Huong dan su dung feedback xtr 2.0

Bình luận

Facebook Chat
Mở Khung
Gọi ngay